Fra “historiens afslutning” til “civilisationernes sammenstød”

– politisk tænkning fra murens fald til 11. september

Da muren faldt, var glæden og optimismen næsten grænseløs. I dag er er den politiske stemning forandret radikalt med “krigen mod terror, drivhuseffekt og “civilisationernes sammenstød”

Foredraget vil følge den politiske tænkning gennem denne forandring. Vi tager udgangspunkt i amerikaneren Fukuyamas påstand om, at murens fald betød begyndelsen til “historiens afslutning”: Alle stater ville nu blive demokratiske markedsøkonomier, og dermed ville historiens bevægelse være ført til ende. Dette skete som bekendt ikke, og derfor ender vi i stedet for i Huntingtons påstand om, at den moderne verdensorden består af en række konflikter mellem civilisationer og religioner.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.