Tidligere afholdte kurser på Folkeuniversitetet

– Fra ‘historiens afslutning’ til  ‘civilisationernes sammenstød’ – politisk tænkning fra murens fald til 11. september

– Liberalisme, konservatisme, socialisme: De store ideologiers idehistorie 

– Mellem oplysning og romantik: Det preussiske Berlin omkring år 1800 

– Fra disciplin til ledelse – Foucault om moderne hyrdemagt 

– Menneskets Vilkår: Om Hannah Arendts filosofi 

– Fornuftstroen til debat: Europæisk idéhistorie fra romantikken og Hegel til Nietzsche og Freud 

– Fra Machiavelli til Montesquieu: de politiske ideers historie fra renæssancen til oplysningstiden

– De politiske idéers historie: Politikkens fødsel i det antikke Grækenland

– Det tragiske menneske: Om de græske tragedier

– Forståelse og kulturel baggrund: Gadamers filosofiske hermeneutik

– Det ondes idéhistorie fra syndefaldet til Augustin

– Mennesket og Eros: Platons Symposion

– Det europæiske menneskesyns historie

– Fornuft og begær: Indføring i Platons filosofi

– Det politiskes fødsel: Platons myter om statens opståen

– Platons “Faidros”

– Platons Staten: Alvor eller politisk satire?

– Platons “Faidon”

– Fra ‘Ånden i Naturen’ til ‘hin enkelte’: Den danske guldalder

– Det splittede menneske: Den konfliktfulde arv fra Luther og renæssancen

– Individet og fællesskabet: Kierkegaard og Grundtvig

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.