Kurser – Foredrag – Rejser

Kulturrejse til Wien og til ‘Preussen’ i 2018

I maj og august 2018 har jeg to rejser til Wien – se mere her – og en rejse til ‘Preussen’ i august 2018 – se mere her.

Forårets program i København(2018) 

Fra Homer til Aristoteles: Antikkens idéhistorie:  Mandag 12.15-14. Se mere her.

Mellem Athen og Jerusalem: Europæisk idehistorie fra Aristoteles til Augustin:  undtagelsesvist har jeg ikke dette kursus i dette semester, men det vil blive oprettet igen til efteråret.

Fra Augustin til Luther og Machiavelli: mandag 14.15-16. Se mere her. Holdet er desværre overtegnet, men vil blive oprettet igen næste forår.

Fra Descartes til Kant: Europæisk idehistorie fra reformationen til oplysningstiden:  torsdag 14.15-16. Se mere her. Holdet er desværre overtegnet, men vil blive oprettet igen til efteråret.

Fornuftstroen til debat: Europæiske idehistorie fra Romantikken til Nietzsche: tirsdag 17.15-19 – se mere her –  og torsdag 10.15-12. Se mere her. Torsdagsholdet er desværre overtegnet, men der er ledige pladser på tirsdagsholdet.

Indføring i politisk filosofi: tirsdag 14.15-16.00. Dette kursus er desværre allerede overtegnet, men vil blive gentaget til efteråret.

Wien omkring år 1900: Tradition og modernitet: mandag 17.15-19. Se mere her.

Det tragiske menneske. Om de græske tragedier: tirsdag 10.15-12. Dette kursus er desværre overtegnet.

Preussen. Myte og virkelighed. Forelæsningsrække over 5 torsdag 17.15-19. Se mere her.

Foråret 2018 i Odense: Fra Descartes til Kant

Fra onsdag den 21. februar har jeg et kursus om den europæiske idehistorie i 16 og 1700-tallet. Se mere her.

Foråret 2018 Kolding: Fra Homer til Aristoteles

Fra onsdag den 4. april har jeg et kursus i Kolding om antikkens idehistorie. Se mere her.

Foråret 2018 i Sønderborg: Wien omkring år 1900

Fra onsdag den 4. april har jeg et kursus i Sønderborg om Wien omkring år 1900. Se mere her.

Hannah Arendt i Viborg den 30. januar

Tirsdag den 30. januar kl. 10.00 har jeg et kursus om Hannah Arendt i Viborg. Se mere her.

Hannah Arendt i Nærum 3. marts

Den 3. marts holder jeg et foredrag om Hannah Arendt i Nærum Kirke fra 10.00-12.00. Se mere her.

Hannah Arendt i Vigersted 24. februar

Lørdag den 24. februar har jeg et kursus om Arendt i Vigersted Kirke ved Ringsted. Se mere her.

Hannah Arendt i Odense 28. april

Lørdag den 28. april har jeg et kursus om Hannah Arendt i Odense. Se mere her.

Sommerkursus om Foucault

Fra den 23-27. juli har jeg et sommerkursus om Foucault. Se mere her.

Hannah Arendt – Pluralismens tænker

Et foredrag om den tysk-jødisk-amerikanske tænker Hannah Arendt (1906-1975), der tager udgangspunkt i hendes erfaringer som jøde i den tyske majoritetskultur i 1900-tallets første halvdel, og viser hvordan disse erfaringer medfører, at hun bliver pluralismens tænker. Hannah Arendt har de seneste år vundet fornyet aktivitet, og står som et af de stærkeste bud på en politisk tænkning efter murens fald. Se mere her.

Fra “Historiens afslutning” til “civilisationernes sammenstød”

– et foredrag om de politiske forandringer fra murens fald til 11. september. Se mere her

Det ondes idéhistorie

Et foredrag om forståelsen af det onde, der sætter den kristne, den dualistiske og den tragiske forståelse af ondskaben op imod hinanden. Se mere her

Berlin som prisme for Europa

– et foredrag om Europas nye kulturhovedstad. Se mere her

Hyrdemagt – eller hvorfor der er så meget ledelse i frihedens tidsalder

– et foredrag om Foucaults begreb om hyrdemagten: At det moderne samfund skal forstås ud fra fåreholdet som model!

Tradition og Modernitet: Wien omkring år 1900

“Himlen alene for sorgen er fri” – barokkens modsætningsfulde tidsalder

Mellem Athen og Jerusalem: Om Europas dobbelte arv fra antikken og kristendommen

Preussen

Andre foredrag