Kurser – Foredrag – Rejser

Kulturrejse til Wien  i 2018

I august 2018 er jeg guide på en kulturrejse til Wien – se mere her .

Sommerkursus: Foucault om hyrdemagt

Fra den 23. juli har jeg et ugekursus om Foucault. Se nærmere her.

Efterårets program i København(2018) 

Fra Homer til Aristoteles: Antikkens idéhistorie:  Torsdag 10.15-12. Se mere her.

Mellem Athen og Jerusalem: Europæisk idehistorie fra Aristoteles til Augustin: Mandag 12.15-14.00. Se mere her.

Fra Augustin til Luther og Machiavelli: tirsdag 10.15-12.00. Tirsdagsholdet er desværre overtegnet, men der er ledige pladser på torsdagsholdet: torsdag 14.15-16.00 – se mere her.

Fra Descartes til Kant: Europæisk idehistorie fra reformationen til oplysningstiden:  mandag 14.15-16.00 – se mere her.

Fornuftstroen til debat: Europæiske idehistorie fra Romantikken til Nietzsche: Undtagelsesvis har jeg ikke dette kursus til efteråret, men det vil blive opslået til foråret.

Indføring i politisk filosofi: tirsdag 14.15-16.00 – se mere her. Kurset er desværre overtegnet, men vil blive gentaget til foråret.

Menneskets Vilkår: Hannah Arendts filosofi om menneske. Mandag 18.15-20.00. Se mere her. Kurset er desværre overtegnet. Jeg vil gentage i et senere semester.

Weimarrepublikken – ekstremernes tiår. Onsdag 11.15-13.00(Øregård Museum). Se mere her. Kurset er desværre overtegnet, men vil blive gentaget til foråret.

Wien omkring år 1900: Tradition og modernitet: 5 torsdage 18.15-20. Se mere her.

Mellemkrigstiden – vor tids politiske spejl. Lørdag den 27. oktober – se mere her.

En søndag i Emdrup om ‘De store ideologier’.

Søndag den 30. september har jeg i Emdrup et kursus om ‘De store ideologier’. Se mere her.

Efteråret 2018 i Odense: Fra romantikken til Nietzsche

Fra onsdag den 12. september har jeg et kursus om den europæiske idehistorie i 1800-tallet. Se mere her.

Efteråret 2018 Kolding: Mellem Athen og Jerusalem

Fra onsdag den 24. oktober har jeg et kursus i Kolding om idehistorien imellem antikken og kristendommen. Se mere her.

Vinterkursus om ‘De store ideologier’. 

Fra den 14. til den 18. januar 2019 har jeg et kursus om ‘De store ideologier’ – se mere her.

Hannah Arendt – Pluralismens tænker

Et foredrag om den tysk-jødisk-amerikanske tænker Hannah Arendt (1906-1975), der tager udgangspunkt i hendes erfaringer som jøde i den tyske majoritetskultur i 1900-tallets første halvdel, og viser hvordan disse erfaringer medfører, at hun bliver pluralismens tænker. Hannah Arendt har de seneste år vundet fornyet aktivitet, og står som et af de stærkeste bud på en politisk tænkning efter murens fald. Se mere her.

Fra “Historiens afslutning” til “civilisationernes sammenstød”

– et foredrag om de politiske forandringer fra murens fald til 11. september. Se mere her

Det ondes idéhistorie

Et foredrag om forståelsen af det onde, der sætter den kristne, den dualistiske og den tragiske forståelse af ondskaben op imod hinanden. Se mere her

Berlin som prisme for Europa

– et foredrag om Europas nye kulturhovedstad. Se mere her

Hyrdemagt – eller hvorfor der er så meget ledelse i frihedens tidsalder

– et foredrag om Foucaults begreb om hyrdemagten: At det moderne samfund skal forstås ud fra fåreholdet som model!

Tradition og Modernitet: Wien omkring år 1900

“Himlen alene for sorgen er fri” – barokkens modsætningsfulde tidsalder

Mellem Athen og Jerusalem: Om Europas dobbelte arv fra antikken og kristendommen

Preussen

Weimarrepublikken

Mellemkrigstiden som vor tids politiske spejl

Andre foredrag

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.