Kurser – Foredrag – Rejser

Kulturrejse til Wien og til ‘Preussen’ i 2018

Mine kulturhistoriske rejser med Akademisk Rejsebureau i 2017 er desværre udsolgte, men i maj og august 2018 har jeg to rejser til Wien – se mere her – og en rejse til ‘Preussen’ i august 2018 – se mere her.

Efterårets program i København(2017) 

Fra Homer til Aristoteles: Antikkens idéhistorie:  Jeg har undtagelsesvis ikke noget kursus i dette emne til efteråret, men får det igen til foråret 2018

Mellem Athen og Jerusalem: Europæisk idehistorie fra Aristoteles til Augustin:  mandag 14.15-16.00 – se mere her. Kurset er desværre allerede overtegnet, men vil blive gentaget til foråret.

Fra Augustin til Luther og Machiavelli: torsdag 14.15-16.00. Se mere her. Dette kursus er desværre overtegnet, men vil blive gentaget til foråret.

Fra Descartes til Kant: Europæisk idehistorie fra reformationen til oplysningstiden:  tirsdag 17.15-19.00 – se mere her – og torsdag 10.15-12(torsdagsholdet er desværre overtegnet, men der er ledige pladser tirsdag aften).

Fornuftstroen til debat: Europæiske idehistorie fra Romantikken til Nietzsche: tirsdag 14.15-16.00. Se mere her. Holdet er desværre allerede overtegnet, men vil blive gentaget i foråret 2018.

“Livet mellem katastroferne: Det fascinerende åndsliv i mellemkrigstiden”:  5 mandage 17.15-19.00(forelæsningsrække). Se mere her.

Indføring i politisk filosofi: mandag 12.15-14.00. Dette kursus er desværre allerede overtegnet, men vil blive gentaget i 2018

Preussen. Myte og virkelighed. Onsdag 11.15-13.00 på Øregaard Museum. Se mere her. Kurset er desværre overtegnet, men vil blive gentaget på et senere semester – jeg ved endnu ikke hvornår.

Vinterkursus: Hannah Arendt

Fra den 15. til den 19. januar 2018 har jeg et ugekursus om Hannah Arendt. Se mere her. Dette kursus er desværre overtegnet.

Efteråret 2017 i Odense: Fra Augustin til Luther og Machiavelli

Fra onsdag den 13. september har jeg et kursus om den europæiske idehistorie i middelalder, reformation og renæssance. Se mere her.

Efteråret 2017 Kolding: Hannah Arendt

Fra onsdag den 25. oktober har jeg et kursus om Hannah Arendt. Se mere her.

November 2017 i Emdrup: Mellemkrigstidens demokratidebat

Søndag den 5. november har jeg et kursus om demokratidebatten i mellemkrigstiden. En debat, som giver mange interessante paralleller til nutiden. Se mere her.

Oktober 2017 i Aalborg: Hannah Arendt

Lørdag den 28. oktober har jeg et kursus om Hannah Arendt i Aalborg. Det bliver nok på St Restrup Højskole – men arrangeret af Folkeuniversitetet i Aalborg.

November 2017 i Emdrup: De store ideologier

Lørdag den 18. november har jeg et kursus om ‘De store ideologier’ i Emdrup. Se mere her.

Hannah Arendt – Pluralismens tænker

Et foredrag om den tysk-jødisk-amerikanske tænker Hannah Arendt (1906-1975), der tager udgangspunkt i hendes erfaringer som jøde i den tyske majoritetskultur i 1900-tallets første halvdel, og viser hvordan disse erfaringer medfører, at hun bliver pluralismens tænker. Hannah Arendt har de seneste år vundet fornyet aktivitet, og står som et af de stærkeste bud på en politisk tænkning efter murens fald. Se mere her.

Fra “Historiens afslutning” til “civilisationernes sammenstød”

– et foredrag om de politiske forandringer fra murens fald til 11. september. Se mere her

Det ondes idéhistorie

Et foredrag om forståelsen af det onde, der sætter den kristne, den dualistiske og den tragiske forståelse af ondskaben op imod hinanden. Se mere her

Berlin som prisme for Europa

– et foredrag om Europas nye kulturhovedstad. Se mere her

Hyrdemagt – eller hvorfor der er så meget ledelse i frihedens tidsalder

– et foredrag om Foucaults begreb om hyrdemagten: At det moderne samfund skal forstås ud fra fåreholdet som model!

Tradition og Modernitet: Wien omkring år 1900

“Himlen alene for sorgen er fri” – barokkens modsætningsfulde tidsalder

Mellem Athen og Jerusalem: Om Europas dobbelte arv fra antikken og kristendommen

Preussen

Andre foredrag