Kurser – Foredrag – Rejser

Kronik om politik og videnskab:

Jeg har sammen med Bent Meier Sørensen skrevet en kronik om forholdet mellem politik og videnskab. Den er i Berlingske den 28. august. Hvis man har abonnement på Berlingske, kan den læses her.

Efterårets kurser

Flere af efterårets kurser er desværre allerede udsolgte, men de følgende er der stadig mulighed for at tilmelde sig:

Det tragiske menneske. Om de græske tragediers forståelse af menneske og samfund. Tirsdag 10.15-12.00. Se mere her.

Preussen. Myte og virkelighed. Torsdag 18.15-20.00. Se mere her.

Mellem Athen og Jerusalem. Torsdag 14.15-16.00. Se mere her.

Fra Augustin til Luther og Machiavelli. Mandag fra 18.15-20.00. Se mere her

Jeg regner med til november at lave et videokursus om Platons Symposion. Dette kursus kommer også til at eksistere som vinterkursus på Folkeuniversitetet. Se nedenfor

Vinterkursus januar 2021

Fra den 11. til den 15. januar har jeg et kursus om Platons Symposion. Se mere her.

Weimar i Odense og Kolding.

Til efteråret har jeg et kursus om Weimarrepublikken i Odense – se mere her – og i Kolding – se mere her.

I Odense har jeg desuden et kursus om De store ideologier lørdag den 24. oktober – se mere her.

Nyt online-kursus om Åndens Liv

Jeg har lavet et nyt kursus om Åndes liv. Noterne til kurset koster 300 kroner, og du skal skrive til mig, hvis du ønsker få noterne tilsendt: berlinerclaus@gmail.com
Det vil ikke være en forudsætning for at se forelæsningerne, at man har læst bogen – som er temmelig vanskelig – men det vil være en fordel at have set det videokursus, jeg har links til nedenfor.
Kurset om Åndens Liv vil også blive opslået på Folkeuniversitetet til efteråret – både som fremmødekursus og som onlinekursus i en eller anden form. Det kan man se mere om, når Folkeuniversitetets hjemmeside.

Første forelæsnings første lektion kan ses her

Første forelæsnings anden lektion kan ses her.

Anden forelæsnings første lektion kan ses her.

Anden forelæsnings anden lektion kan ses her.

Tredje forelæsnings første lektion kan ses her.

Tredje forelæsnings anden lektion kan ses her.

Fjerde forelæsnings første lektion kan ses her.

Fjerde forelæsnings anden lektion kan ses her.

Femte forelæsnings første lektion kan ses her.

Femte forelæsnings anden lektion kan ses her.

Nyhed: Videoforedrag:

Under Coronakrisen er al undervisning lukket ned. Derfor har jeg efter aftale med Folkeuniversitetet lavet et par videoforedrag. Et om “Weimar og krise”

Og et om ‘Demokratiet i Weimarrepublikken’. Manuskriptet til denne forelæsning kan findes her.

Jeg skal lige vænne mig til at undervise uden nogen ‘på den anden sidde’, så jeg er selv mest tilfreds med den anden video.

Jeg har lavet en tredje video om den borgerlige patriarks fald, 20’ernes ungdomsdyrkelse og kvindernes frigørelse i Weimarrepublikkenog den kan findes her. Manuskriptet til 3. forelæsning kan findes her

Den 4 forelæsning handler om det hæsblæsende liv i Berlin – og reaktionen på det. Den kan findes her.

Der vil følge flere videoer, og de blive offentliggjort på denne hjemmeside og på min youtubekanal.

Videoforelæsningsrække om Hannah Arendt

Jeg afholder for tiden et kursus over 5 gange om Hannah Arendt

Den første lektion kan findes i videoform her. Og den anden lektion i første forelæsning kan man finde her.

Anden forelæsnings første lektion kan findes her.

Anden forelæsnings anden lektion kan findes her

Tredje forelæsnings første lektion kan findes her.

Tredje forelæsnings anden lektion kan findes her

Fjerde forelæsnings første lektion kan findes her.

Fjerde forelæsnings anden lektion kan findes her.

Femte forelæsnings første lektion kan findes her.

Femte forelæsnings anden lektion kan findes her.

Samlet kan videoerne om Arendt findes her.

To ældre foredrag, man kan se på nettet

Derudover kan man på youtube finde et foredrag, jeg holdt i januar 2020 i den jødiske fredsgruppe New Outlook. Det kan findes på to youtube-videoer. Det første her – og det andet her.

TV2 MidtVest har i øvrigt en lille udsendelse om et foredrag, jeg holdt om følgerne af Første Verdenskrig. Det kan findes her.

Hannah Arendt – Pluralismens tænker

Et foredrag om den tysk-jødisk-amerikanske tænker Hannah Arendt (1906-1975), der tager udgangspunkt i hendes erfaringer som jøde i den tyske majoritetskultur i 1900-tallets første halvdel, og viser hvordan disse erfaringer medfører, at hun bliver pluralismens tænker. Hannah Arendt har de seneste år vundet fornyet aktivitet, og står som et af de stærkeste bud på en politisk tænkning efter murens fald. Se mere her.

Fra “Historiens afslutning” til “civilisationernes sammenstød”

– et foredrag om de politiske forandringer fra murens fald til 11. september. Se mere her

Det ondes idéhistorie

Et foredrag om forståelsen af det onde, der sætter den kristne, den dualistiske og den tragiske forståelse af ondskaben op imod hinanden. Se mere her

Berlin som prisme for Europa

– et foredrag om Europas nye kulturhovedstad. Se mere her

Hyrdemagt – eller hvorfor der er så meget ledelse i frihedens tidsalder

– et foredrag om Foucaults begreb om hyrdemagten: At det moderne samfund skal forstås ud fra fåreholdet som model!

Tradition og Modernitet: Wien omkring år 1900

“Himlen alene for sorgen er fri” – barokkens modsætningsfulde tidsalder

Mellem Athen og Jerusalem: Om Europas dobbelte arv fra antikken og kristendommen

Preussen

Weimarrepublikken

Mellemkrigstiden som vor tids politiske spejl

Andre foredrag

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.