Det ondes idéhistorie

 – fra syndefaldet til Augustin

 

I de senere år er det onde atter kommet på dagsordenen i den offentlige debat, men spørgsmålet om det onde har altid været en af filosofiens og religionens vanskeligste udfordringer. Hvad er det onde? Hvordan er det kommet ind i verden? Og hvad er menneskets rolle: er mennesket ondt af natur, eller er det offer for ondskaben og onde kræfter?

I vores kulturkreds spiller syndefaldsberetningen en afgørende rolle i forstålesen af det onde. Foredraget vil sætte den jødiske og kristne opfattelse af det onde op imod andre forståelser af ondskaben: dels den dualisme, der kommer til udtryk i f.eks. de babylonske myter, dels den forståelse af det onde, der findes i den græske tragedie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.