Hannah Arendt – Pluralismens tænker

Hannah Arendt (1906-1975) er en af det 20. århundredes mest interessante tænkere. Hun fokuserer på mennesket som et handlende og politisk væsen og reflekterer i sin tænkning over, hvad der skal til, for at mennesket kan udfolde sin frihed, individualitet og originalitet.
Den tysk-jødiske Arendt studerede som ung hos Jaspers og Heidegger. Begge prægede hende dybt – for Heideggers vedkommende udviklede det sig også til et kærlighedsforhold. Men Arendts filosofi udviklede sig i en helt anden retning end Heideggers: hvor han fremhæver døden, fremhæver hun mennesket som fødende og skabende; hvor han foragter offentligheden, forstår hun den som forudsætningen for, at mennesket kan blive et særegent individ – og da Heidegger melder sig ind i nazistpartiet, må hun som jøde flygte ud af Tyskland. 
Foredraget vil især være koncentreret om hovedværket Menneskets vilkår, der er en dybtgående refleksion over det menneskelige liv – og samtidig en tankevækkende undersøgelse af den vestlige kulturs udvikling, idet Arendt på original vis inddrager hele kultur- og idéhistorien i sin tænkning

Artikel om Hannah Arendt i tidsskriftet Udsyn

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.